Wat is een spreekwoord?

Spreekwoorden worden over de gehele wereld gebruikt in alle talen. De vormen en betekenissen van spreekwoorden verschillen vaak per land en taal. In de Nederlandse taal is het gebruik van spreekwoorden en uitdrukkingen een vaak voorkomende geval. Het gebruik van spreekwoorden wordt vaak gedaan, maar vaak ook fout. Het gebruik van spreekwoorden is ook erg lastig. Maar wat is nu eigenlijk precies een spreekwoord?

Betekenis van een spreekwoord

De definitie van spreekwoord wordt omschreven als een korte, krachtige en vaste uitspraak die een waarheid of wijsheid uitdrukt. Het is niet hetzelfde als een gezegde, want een gezegde wordt vervoegd naar het onderwerp en een spreekwoord wordt keer op keer in dezelfde tekstvolgorde gebruikt. Een spreekwoord is vaak uit twee delen opgebouwd. Een deel beschrijft de oorzaak en het andere deel beschrijft het gevolg van de oorzaak of de conclusie.

Spreekwoordenboek

De Nederlandse taal kent veel spreekwoorden, maar we kennen alleen de meest gebruikte. Om onduidelijkheden te voorkomen is er het spreekwoordenboek ontwikkeld. Hierin kan iedereen spreekwoorden opzoeken die hij of zij niet kent. In een spreekwoordenboek zijn alle spreekwoorden verzameld en wordt de betekenis verklaard. Veel spreekwoorden worden al jaren gebruikt en stammen uit de middeleeuwen.

Online opzoeken van spreekwoorden

Tegenwoordig kun je spreekwoorden niet alleen in het spreekwoordenboek opzoeken, maar ook online. Er verschijnen steeds meer websites die als online versie van het spreekwoordenboek kunnen dienen. Dit is erg handig wanneer je het spreekwoordenboek niet in huis hebt of niet direct bij de hand hebt. Daarnaast worden er ook vaak nieuwe spreekwoorden bedacht. De betekenissen van deze vaste woordvolgordes staan vaak wel op soortgelijke websites, maar nog niet in het spreekwoordenboek.