Geluksspreuken

Iedereen heeft een beetje geluk nodig in zijn of haar leven. Hierbij een mooie hoeveelheid spreuken over geluk.

 • Als je niet in het geluk gelooft zal je het nooit meemaken.
 • Alleen je eigen denken maakt je bewust van geluk of ongeluk.
 • De dingen die ons gelukkig maken, maken ons wijs.
 • Beseffen dat we gelukkig zijn doet afbreuk aan ons geluk.
 • Geluk betekent vijf maal achter elkaar groen licht.
 • De gelukkigste mens is degene die het denkt te zijn.
 • De ene draagt zijn ongeluk als een lichte veder, de ander sleept zijn geluk voort als een zware last.
 • Geluk is de harmonie tussen toestand en behoefte.
 • Geluk bestaat uit zoveel losse stukken dat er bijna altijd één ontbreekt.
 • Er is kracht nodig om het geluk te grijpen. Het geeft zich slechts aan de sterken over.
 • Geluk is een ramp. Je wordt er zo lui van. Als je niet oppast ga je nog van het leven houden ook.
 • Geluk is als een vlinder. Hoe meer je er op jaagt, hoe verder hij zich van jou verwijdert. Maar als je rustig blijft zitten en je aandacht aan andere dingen besteedt, komt hij vanzelf op je schouders zitten.
 • Geluk alleen maakt niet gelukkig.
 • Geluk is de herinnerende geur van bloemen.
 • Alleen hij is gelukkig die het geluk niet aan geluk te danken heeft.
 • Als je vlug loopt haal je het ongeluk in; als je langzaam loopt haalt het ongeluk jou in.
 • Geluk is een goede gezondheid en een slecht geheugen.
 • Geluk is het verlangen naar herhaling.
 • Geluk is niet te koop en toch wil je veel betalen om gelukkig te lijken.
 • Een bepaalde invloed van aanhoudende verveling is essentieel voor een gelukkig leven.
 • Alle aards geluk berust op een compromis tussen droom en werkelijkheid.
 • Geluk is de prijs die men ontvangt als men zichzelf geschonken heeft.
 • Geluk is niet iets wat je meemaakt. Het is iets wat je je herinnert.
 • Geluk is nu of nooit.
 • Geluk is pas zichtbaar als het voorbij is.
 • Het geluk bestaat daaruit dat men met zijn ongeluk tevreden is.
 • Het enige geluk dat men werkelijk het zijne mag noemen is het geluk dat men aan anderen heeft geschonken.
 • Geluk moeten we onderweg zoeken en niet aan het eind van de weg, want daar is de reis afgelopen.
 • Het geluk bestaat erin te verlangen wat men heeft.
 • Geluk is: getrouwd zijn met je beste vriend.
 • Geluk: tussenstation tussen te weinig en te veel.
 • Het geluk is als de zon, je mag er niet met open ogen naar kijken.
 • Geluk is opwinding die zich ergens heeft kunnen neervlijen, maar er is altijd een hoekje dat blijft fladderen.
 • Het geluk is een parfum: wij kunnen het niet over een ander uitstorten zonder dat er enige druppels op onszelf vallen.
 • Het geluk is gemaakt van heel veel droom en een beetje werkelijkheid.
 • Het geluk is een beker die men langzaam moet uitdrinken om de droesem niet in beweging te brengen die op de bodem ligt.
 • Het geluk is een dwaze maagd die zich laat zoenen door elke sterke jonge man.
 • Het geluk in uw leven hangt af van de aard uwer gedachten.
 • Het geluk ligt in de smaak en niet in de dingen zelf.
 • Het geluk is: zijn hart aan de kant van zijn plicht zetten.
 • Het hoogste geluk is niet weten wat geluk betekent.
 • Het geschenk van het geluk is voor hen die het uitpakken.
 • Het geluk is in het ogenblik; het ongeluk in de tijd.
 • Het leven is een grap voor degenen die alleen meelachen.
 • Het geluk loopt wel eens de tegenovergestelde richting uit van je principes.
 • Geluk is liefde, niets anders. Wie beminnen kan is gelukkig.
 • Het geluk wordt het heel snel moe iemand op de rug te dragen.
 • Ik heb het geluk gekend, maar het is dat niet dat me het meest gelukkig heeft gemaakt.
 • Hoe hoger de toppen van geluk, hoe dieper de schaduwen van pijn.
 • Gelukkige mensen hebben van het leven weinig verwacht.
 • Het ware geluk bestaat slechts in de illusies die men zich daarover maakt.
 • In de onwetendheid kan men volmaakt gelukkig zijn.
 • Zoek nooit het geluk, want je zoekt je een ongeluk.
 • Op het geluk moet je niet wachten, je moet het tegemoet gaan.
 • Hoe bitter is het in het geluk te kijken door de ogen van een ander.
 • Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer je het met iemand deelt.
 • Met geld kun je geen geluk kopen, maar wel een staf van deskundigen betalen om het probleem te bestuderen.
 • Misschien is er geen gevoel dat groter geluk geeft dan dat men voor andere mensen iets kan betekenen.
 • Wanneer gij morgen een groter geluk verwacht, dan schijnt heden de helderste zon donker.
 • Het grote geheim van geluk is: met zichzelve goed te staan.
 • Tussen hoop en herinnering bloeit uw geluk.
 • We kunnen veel mensen gelukkig maken met het geluk dat wij weggooien.
 • Wie het geluk niet kan genieten als het komt, moet niet klagen als het hem verlaat.
 • Ik herinner me het geluk. Het was zo groot dat het pijn deed.
 • Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
 • Het geluk treedt graag binnen in het huis waar opgeruimdheid heerst.
 • Wij moeten zo bezig zijn dat we geen tijd hebben er over na te denken of wij gelukkig zijn.
 • Loop niet te hard, het geluk loopt dikwijls achter je.
 • Zoeken waarom men gelukkig is, is reeds een vermindering van het geluk.
Terug naar overzicht