Chinese wijsheden

De Chinezen staan bekend om hun fortune cookies en wijze spreuken. Een verzameling van Chinese wijsheden mag hier dan ook niet ontbreken.

 • Dat wat mijn leven goed maakt, maakt ook mijn dood goed.
 • De hoogste openbaring is de stilte.
 • Een dichter die geen genie is, is een idioot.
 • De mens is van nature slecht; goedheid is het resultaat van bewuste activiteit.
 • Als een mens partijdig is, ziet hij de dag aan voor de nacht en wit voor zwart.
 • Eis veel van jezelf, verwacht weinig van anderen, dat bespaart je veel ergernis.
 • Een verstandig idee op het juiste ogenblik is beter dan een harde les.
 • Een groot mens is hij, die zijn kinderhart nimmer verliest.
 • De wijze heeft geen onwrikbare beginselen; hij past zich aan bij anderen.
 • De edele mens verlangt dat de mensen goed zijn, maar hij dwingt hen daar niet toe.
 • Als de rijken vermageren, zijn het de armen die van honger omkomen.
 • Een mens die onheil aanricht, zal zijn eigen onheil moeilijk kunnen ontlopen.
 • Geen mens kan duizend dagen achtereen en ongestoord van geluk genieten zoals de bloemen ook geen honderd dagen blijven bloeien.
 • Hoe meer wetten er zijn, des te meer dieven.
 • Genoeg hebben is geluk. Meer dan genoeg hebben is schadelijk. Dat geldt voor alle dingen, maar vooral voor geld.
 • Er zijn dingen die men méér bemint dan het leven, en dingen die men méér verafschuwt dan de dood.
 • Het is een zegen om te kunnen vergeten.
 • Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen.
 • Slechts de geweldloze is zonder gebrek.
 • Deugd blijft niet lang eenzaam, zij krijgt spoedig buren.
 • Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn.
 • Wat alle dingen in het leven waarlijk bezielt is de liefde.
 • Weten wat juist is en het niet in praktijk brengen, is gelijk aan gebrek aan moed.
 • Hoe goden en geesten er uitzien weet men niet; niemand heeft hen gezien. Daarom zijn ze gemakkelijk te schilderen.
 • Wie alles luchtig opneemt, kan geen succes hebben; maar wie geen succes heeft, moet dat luchtig opnemen.
 • Veel bloemen en weinig vruchten, dat is de wijsheid van de hemel; veel woorden en weinig daden, dat is de domheid van de mensen.
 • Er is geen grotere ramp dan het onderschatten van een vijand.
 • Zij die weten, spreken niet; zij die spreken, weten niet.
 • Wie veel van zichzelf en weinig van anderen eist, is veilig voor wrok.
 • Wie deugd heeft, geeft; wie geen deugd heeft, eist.
 • Wij kennen het leven niet; hoe kunnen wij de dood dan kennen?
 • Wie geen vertrouwen stelt in anderen, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen.
Terug naar overzicht